เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

สมองมีเส้นทางสู่ความกลัวมากกว่าหนึ่งทาง

สมองมีเส้นทางสู่ความกลัวมากกว่าหนึ่งทาง

ยากระตุ้นปฏิกิริยาสร้างความวิตกกังวลในคนที่ไม่ได้ทำงาน amygdalae ในพี่น้องฝาแฝด 2 คน โรคที่หายากได้ทำลายโครงสร้างของสมองซึ่งเชื่อว่าจำเป็นต่อความรู้สึกกลัว แต่การฉีดยาอาจทำให้พวกเขาวิตกกังวลได้  ผลการทดลองดังกล่าว  ซึ่งอธิบายไว้ในJournal of Neuroscience วันที่ 23 มีนาคม ได้เพิ่มหลักฐานว่า...

Continue reading...