แอฟริกาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แอฟริกาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของแอฟริกา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศ เพิ่มความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาทวีป มีวิธีที่จะทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ แต่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของแอฟริกานั้นต้องการความรู้และการลงทุนอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีปฏิสัมพันธ์กับเงื่อนไขและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่มากมาย ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน ความด้อยพัฒนา ความขัดแย้ง และธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขหรือทำให้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนแย่ลงได้

ตัวอย่างเช่น ทุ่งหญ้าสะวันนาของแอฟริกา เป็นตัวแทนของเขตแดน

เกษตรกรรมแห่งสุดท้ายแห่งหนึ่งของโลกซึ่งจะต้องผลิตอาหารเป็นสองเท่าในอีก 50 ปีข้างหน้า ไม่น้อยไปกว่ากันเพื่อเลี้ยงประชากรแอฟริกันที่ยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การเกษตรครอบงำเศรษฐกิจแอฟริกา ส่วนใหญ่ ในฐานะที่เป็นภาคส่วน จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่แปรปรวนมากขึ้น และมีความเชื่อมโยงมากมายกับเศรษฐกิจในวงกว้างและการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องเข้าใจและจัดการระบบภูมิอากาศเป็นอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่เราจะทำได้ตามสถานะปัจจุบันของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ การจัดการปศุสัตว์ การจัดการพืชผล และเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินทำกินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะที่จำกัดความเสียหายต่อโลก

หากไม่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดลงของผลผลิตพืชผลและโรคพืชและปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น อาจสร้างความเสียหายให้กับการเกษตรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กและวิสาหกิจที่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้

ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมด: บางพื้นที่และกิจกรรมการเกษตรอาจได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น่าเสียดายที่พวกเขามีน้อยในแอฟริกา ความพร้อมของน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำที่มีคุณภาพดี เป็นสิ่งที่ท้าทายในหลายพื้นที่ของทวีป อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มความเครียด ที่มีอยู่ ต่อความพร้อมใช้งานของน้ำ ซ้ำเติมโดยการขยายตัวของเมืองและความต้องการที่แข่งขันกันสำหรับการบริโภคภายในประเทศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของแอฟริกา

ในหลายๆ ด้าน น้ำท่วมและภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้เกิดความท้าทายที่สำคัญในทวีปนี้

เมื่อสภาพอากาศในแอฟริกาเปลี่ยนแปลง พืชและสัตว์จะปรับตัวและก้าวให้ทันได้ยากขึ้น สปีชีส์ที่มีการกระจายในท้องถิ่นมากและมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ไม่ดีต้องดิ้นรนมากที่สุด: ที่อยู่อาศัยของพวกมันมีการแยกส่วนและเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและไม่เหมาะสมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบต่อองค์ประกอบของระบบนิเวศน่าจะค่อนข้างลึกซึ้ง องค์ประกอบหมายถึงชนิดพันธุ์ใดที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเฉพาะ แอฟริกามีจุดที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หวงห้ามจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวโดยอาศัยสัตว์ป่ายังเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในโลกที่สูญเสียธรรมชาติไปมาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบในทางลบต่อบริการของระบบนิเวศ เช่น ทุ่งเลี้ยงสัตว์ เชื้อเพลิงฟืน และน้ำ แต่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยมีผลกระทบที่ใหญ่พอๆ กันหรือมากกว่านั้น สิ่งเหล่านี้บางส่วนกำลังเพิ่มความพร้อมใช้งานของบริการหลักเหล่านี้ ดังนั้นผลลัพธ์สุทธิในอนาคตจึงไม่ใช่ความหายนะอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการรักษาการอยู่ร่วมกันของต้นไม้และหญ้าในดินแดนสะวันนาซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารานั้นซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการจุดไฟ เล็มหญ้า ท่องป่า และเก็บเกี่ยวไม้

นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงความเข้มข้นของ CO2 ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CO2 ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและปรับปรุงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลของมันส่งผลดีต่อต้นไม้ พุ่มไม้ และสมุนไพรมากกว่าหญ้าเขตร้อนหรือพืชหญ้าเมืองร้อน เช่น ข้าวโพด

CO2 ที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของไฟอาจนำไปสู่การบุกรุกของต้นไม้ในทุ่งหญ้าบนภูเขาทางตอนใต้และแอฟริกาตะวันออก และต้นไม้ยืนต้นหนาทึบทั่วไปในทุ่งหญ้าสะวันนา

แต่แนวโน้มโดยรวมในแอฟริกามีแนวโน้มว่าจะสูญเสียไม้ปกคลุม ซึ่งนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์