มีแง่มุมที่ล้าหลังแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากล 

มีแง่มุมที่ล้าหลังแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากล 

เอกสารนี้นำเสนอการประเมินระดับการปฏิบัติตาม Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (BCPs) ในประเทศจีน คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารแห่งประเทศจีน (CBRC) ยังคงรักษาโมเมนตัมในด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแล ท่ามกลางการเติบโตอย่างโดดเด่นของขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบธนาคาร CBRC ยังปฏิบัติตาม BCPs ในระดับสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านสินเชื่อหลายมิติ 

รวมถึงการจัดการกับสินทรัพย์ที่มีปัญหา ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

และความเสี่ยงจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีในขณะที่ต้องไม่ประนีประนอมกับความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น ในบริบทของการทบทวนเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่มีอยู่ ควรพิจารณาถึงการรวมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทดสอบวิธีการของโปรแกรมที่มุ่งให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาถึงการลดลงของกำลังแรงงานที่คาดการณ์ไว้ในระยะปานกลาง ควรพิจารณาให้การดูแลเด็กสำหรับเด็กเล็ก 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานหญิง รวมทั้งเพิ่มภาวะเจริญพันธุของกองทุนฉบับเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้สำรวจการพัฒนาเหล่านี้โดยละเอียด สำหรับบรรดาของคุณที่อาจไม่มีบทนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม ให้ฉันอธิบายข้อค้นพบบางส่วน พวกเขาเกี่ยวข้องกับการสนทนาในวันนี้

เราได้กล่าวถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ 2 ประการที่เกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วหลายแห่ง และในไม่ช้าก็เกิดกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญเช่นจีน 

ซึ่งรวมถึงการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น และการแก่ชราอย่างรวดเร็วของสังคมเมื่ออัตราการเกิดลดลง

การมีอายุยืนยาวที่เพิ่มขึ้นนี้กำลังผลักดันให้เงินออมเพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วหลายแห่ง เนื่องจากครัวเรือนต่างๆ เตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุที่ยาวนานขึ้น เราเห็นสิ่งนี้โดดเด่นที่สุดในญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มยูโร

ปัจจัยเชิงโครงสร้างประการที่สองคือการเติบโตของผลผลิตที่ลดลง ซึ่งเราได้เห็นมาแล้วในหลายประเทศตั้งแต่วิกฤตโลก สิ่งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มหลายอย่าง รวมถึงความเจริญที่ลดลงซึ่งกระตุ้นโดยการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การค้าโลกชะลอตัว และการสะสมทุนที่อ่อนแอลง ในบางประเทศ ประชากรสูงอายุยังส่งผลต่อการเติบโตของผลิตภาพอีกด้วย 

ปัจจัยการผลิตโดยรวมที่ลดลงจะลดความต้องการสินเชื่อและตัวกลางทางการเงินฉันควรเพิ่มข้อแม้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ก่อนหน้านี้เราเคยประหลาดใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งในทางที่ดีขึ้นและแย่ลง มันเกิดขึ้นกับไอทีและอาจเกิดขึ้นอีก เราเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้มากมาย

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100